menu

Oficjalny parnter:

ZD 100

OGÓLNY

Centrala monitorująca ZONDAN ZD 100

 • Jednoczesne wyświetlanie danych z wielu łóżek
  Na ekranie można jednocześnie wyświetlić maksymalnie 32 łóżka (po rozszerzeniu na podwójny ekran - maksymalnie 64 łóżka)
 • Różne ekrany
  Monitorowanie EKG, HR, RESP, NIBP, SpO2, HR, TEMP, EtCO2, itp.
 • Przyjazne oprogramowanie
  Wyświetlanie krótkich trendów na tym samym ekranie w czasie rzeczywistym i współosiowe;
 • Praca w sieci bezprzewodowej
 • Monitorowanie ICU: Krzywe wyświetlane w czasie rzeczywistym, dane i trendy prezentowane w czasie rzeczywistym;
 • Na ekranie można jednocześnie wyświetlić maksymalnie 32 łóżka (po rozszerzeniu na podwójny ekran - maksymalnie 64 łóżka)
 • Wyświetlanie krótkich trendów na tym samym ekranie w czasie rzeczywistym i współosiowe;
 • Automatyczna identyfikacja łóżka podczas natychmiastowego monitorowania po inicjalizacji kardiomonitora i wykonaniu pomiaru NIBP pod kontrolą centrali monitorującej.
 • 3 poziomy alarmów dźwiękowych i optycznych oraz funkcja alarmów z priorytetem; opcjonalny zewnętrzny głośnik;
 • Regulowane limity alarmów dla wszystkich parametrów; zakres limitów jest zgodny z wyświetlanym lub mierzonym zakresem;
 • Przewodowa lub bezprzewodowa komunikacja kardiomonitorów z centralą.