menu

Oficjalny parnter:

CENTRALA KTG

Wygoda i bezpieczeństwo

Centralna stacja monitorująca (system nadzoru okołoporodowego) MFM-CNS firmy EDAN jest kompleksowym rozwiązaniem zapewniającym centralne monitorowanie parametrów KTG w warunkach szpitalnych. System ten zapewnia ciągłe monitorowanie parametrów z wielu aparatów, informuje o alarmach oraz przechowuje dane pacjentek. Jeden system prowadzi pacjentkę od pierwszego badania aż do porodu.

 • zarządzanie do 128 monitorami przyłóżkowymi,
 • możliwość podłączenia kardiotokografów firmy: PHILIPS, OXFORD (Huntleight), EDAN, GE
 • elektroniczna archiwizacja danych,
 • funkcje alarmów bazowych i zaawansowanych niezwłocznie informujące o nieprawidłowościach,
 • wsparcie dla funkcji statystycznych i przechowywania danych, np. dla prac badawczych,
 • możliwość szybkich wydruków na drukarce laserowej,
 • tworzenie dowolnej ilości stanowisk podglądowych, zdalny podgląd za pomocą przeglądarki internetowej,
 • analiza akceleracji, deceleracji, długotrwałej zmienności i krótkotrwałej zmienności FHR,
 • typy testów: NST, OCT, CST oraz klasyfikacja ich wyników wraz z możliwością rekonfiguracji,
 • możliwość współpracy z siecią LAN oraz Wi-Fi,
 • rekonfiguracja układu wyświetlania rejestrowanych parametrów na ekranie,
 • łączy i zarządza wieloma przyłóżkowymi monitorami płodu/matki jednocześnie,
 • wykorzystuje sieć przewodowej lub bezprzewodową,
 • dwukierunkowa komunikacja z kardiotokografami,
 • kolorowy monitor, który wyświetla informacje z kilku przyłóżkowych monitorów płodu/matki,
 • trzy obszary monitorowania wyświetlające dane monitorowania: płodu, płodu/matki, matki,
 • możliwość monitorowania funkcji przed porodem, w czasie jego trwania i po porodzie,
 • funkcja zarządzania rezerwami, polegająca na tworzeniu listy pacjentek oczekujących na przyjęcie na oddział szpitalny,
 • wyświetla jednocześnie maksymalnie 7 trendów na jednym ekranie,
 • system alarmów dźwiękowych i wzrokowych dla parametrów płodu i matki,
 • obsługuje funkcję MoveBed łączącą dane sprzed i z czasu trwania akcji porodowej,
 • funkcja długiego przeglądania - 24-godzinny proces monitorowania i lista 200 zapisów NIBP,
 • szybkie drukowanie laserowe zamiast wydruków przy łóżku pacjenta na papierze KTG,
 • możliwość wybrania sekcji do diagnozy lub drukowania,
 • obsługuje automatyczne wyświetlanie danych KTG,
 • duża pojemność pamięci,
 • diagram NICHD,
 • obsługa standardu HL7,
 • obsługa funkcji klasyfikacji użytkownika.

MATERIAŁY DO POBRANIA


cns_broszura_2016.pdf