menu

Oficjalny parnter:

Finansowanie

Nasza oferta finansowania jest skierowana dla klientów prywatnych (gabinety czy kliniki specjalistyczne), jak również instytucjonalnych (szpitale publicznej służby zdrowia). 

Sprzedaż w ramach leasingu:

Spłata przedmiotu leasingu odbywa się według harmonogramu finansowego przedstawionego  przez  wybrane towarzystwo leasingowe. Harmonogram określa terminy, wysokość opłat oraz warunki wykupu sprzętu.

Sprzedaż w ramach pożyczki:

Spłata  sprzętu  odbywa się  według  harmonogramu  finansowego.   Harmonogram  określa  terminy i  wysokość  opłat  —  sprzęt będący  przedmio-tem finansowania jest własnością użytkownika.

Najem długoterminowy:

Klient staje się użytkownikiem sprzętu, w ramach  czynszu najmu zawarte są wszystkie  opłaty związane z  utrzymaniem  sprzętu (np. gwarancja, naprawy, obowiązkowe przeglądy, aktualizacje oprogramowania).

Program minimum formalności:

W celu  skorzystania z jednej z  wymienionych  form finansowania  wymagamy jedynie wypełnienia  formularza  oraz  ostarczenia kopii n/w dokumentów: wpis do ewidencji lub KRS, NIP, REGON, prawo do wykonywania zawodu.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: +48 697 147 498