menu

Oficjalny parnter:

Serwis

Zapewniamy  naszym  Klientom sprawny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny  oraz  dostęp do części zamiennych na  minimum 10 rat.  W ramach gwarancji  Euromed oferuje klientom,  nieodpłatnie, aparat zastępczy na czas napraw gwarancyjnych oferowanych przez naszą firmę wyrobów.


Zapewniamy naszym Klientom sprawny serwis gwarancyjny i po gwarancyjny oraz dostęp do części zamiennych na minimum 10 lat. W ramach gwarancji Euromed oferuje klientom, nieodpłatnie, aparat zastępczy na czas napraw gwarancyjnych oferowanych przez naszą firmę wyrobów.

 

Jako  przedstawiciel firm:  Samsung Medison,  Edan,  Zondan, Haelvoet oraz Comeg Medical w Polsce prowadzimy autoryzowany serwis gwarancyjny, jak i pogwarancyjny aparatów i osprzętu.

 

Serwis  świadczony przez  nasz doskonale wyszkolony  personel techniczny daje pewność właściwego funkcjonowania zakupionej aparatury medycznej.

 

Zakupienie aparatu w naszej firmie nie kończy się na zawarciu transakcji.  Sprzęt, który  Państwo nabędziecie zostanie  bezpłatnie dowieziony  przez naszych  serwisantów na wskazane  miejsce  i tam zainstalowany. Nastąpi też wdrożenie systemu oraz przeprowadzenie szkolenia aplikacyjnego.

 

Aby móc zapewnić jak najszybszą pomoc w przypadku awarii czy konserwacji  użytkowanego  sprzętu, pracownicy naszego  działu technicznego   są do  Państwa  dyspozycji.  Wszelkie   problemy techniczne, jak i zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail:

 

Niezwłocznie  skontaktujemy  się  z  Państwem  i  poprosimy  o wypełnienie formularza serwisowego. Formularz można również wydrukować i przesłać faxem lub listem poleconym na nasz adres:

 

Euromed Medical Solutions sp. z o.o. sp.k.
ul. Szczęsna 2
60-587 Poznań

 

Formularz zgłoszenia

Proszę o wykonanie*