Kurs – Warszawa 23-24.09.2022 – Ultrasonografia Praktyczna w Perinatologii

800,00 

„Ultrasonografia Praktyczna w Perinatologii”

23-24 września 2022 

prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn

 

 

 

prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn

 

 

 

 

 

 

dr hab. n. med. Przemysław Kosiński  

 

 

 

 

dr n. med. Katarzyna Janiak

 

 

 

dr n. med. Katarzyna Janiak

Opis

Piątek 23 września

 

11:00 Rejestracja uczestników

 

11:30 „Nie tylko zespół Downa” – rola badań genetycznych w diagnostyce prenatalnej Prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn

 

12:15 – Markery USG i kalkulacja ryzyka trisomii w referencyjnym badaniu USG I trymestru Dr hab. n. med. Przemysław Kosiński

 

13:00 – Rekalkulacja ryzyka trisomii w referencyjnym badaniu USG II trymestru Dr hab. n. med. Przemysław Kosiński

 

13:45 Przerwa kawowa

 

14:15 Wady układu pokarmowego – Prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn

 

15:15 Wady serca z nieprawidłowym obrazem 4 jam serca – patologie „lewego serca” Dr n. med. Katarzyna Janiak

 

16:00 Przerwa obiadowa

 

16:45 Nieprawidłowy obraz 4 jam serca – patologie „prawego serca” Dr n. med. Katarzyna Janiak

 

17:15 Pokazowe badanie pacjentek – dwa stanowiska (Prof. Węgrzyn, dr Janiak)

 

18:00 Zakończenie pierwszego dnia

 

 

Sobota 24 września

 

10:00 Czego nie należy robić w badaniu USG Prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn

 

11:00 Wady klatki piersiowej płodu – Dr hab. n. med. Przemysław Kosiński

 

12:00 Zaburzenia rytmu serca płodu – Dr n. med. Katarzyna Janiak

 

13:00 Lunch

 

14:00 Warsztaty I

15:00 Warsztaty II

16:00 Warsztaty III

 

 

16:30 – Zakończenie kursu