Kursy – Wrocław 23.09.2021 – XXXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

100,00 

Opis

 

XXXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników we Wrocławiu 

Sebastian Kwiatkowski

dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski 

„Zastosowanie nowych technik obrazowania i ich wykorzystanie
w pomiarqach biometrycznych”

Katarzyna Janiak

dr n. med. Katarzyna Janiak 

„Ocena wydolności krążenia w wadach serca i w patologiach pozasercowych u płodu”

Paweł Guzikdr n. med. Paweł Guzik 

„Standard BIRADS-usg czy indywidualna decyzja badającego”