XXXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników we Wrocławiu

23 września 2021 r. godz. 13.00-15.00

 

 

 

Sebastian Kwiatkowski

 

 

dr hab. n. med. Sebastian Kwiatkowski

„Zastosowanie nowych technik obrazowania i ich wykorzystanie
w pomiarach biometrycznych”

 

Katarzyna Janiak

 

 

dr n. med. Katarzyna Janiak

„Ocena wydolności krążenia w wadach serca i w patologiach pozasercowych u płodu”

 

 

 

Paweł Guzik

 

dr n. med. Paweł Guzik 

„Standard BIRADS-usg czy indywidualna decyzja badającego”