HERA W10 Elite
Inspirująca wizjonerska zmiana

Samsung Hera W10 Elite to model z wiodącej serii systemów HERA, który jest wyposażony w innowacje do zastosowań w położnictwie i ginekologii. Ultrasonograf zapewnia spójne obrazy wysokiej jakości, inteligentnie zautomatyzowane funkcje pomiarowe, szybkie działanie i jest ergonomiczne dostosowany do środowiska medycznego, pozwalając pracownikom systemu ochrony zdrowia zyskać pewności diagnostyczną.

Informacje o produkcie

 • Wykonywanie pomiarów mózgu płodu jednym kliknięciem (5D CNS+™ )
 • Zautomatyzowane narzędzie raportujące do diagnostyki serca płodu (HeartAssist™)
 • Zautomatyzowane klasyfikowanie obrazów i umieszczanie adnotacji na obrazach (ViewAssist™)
 • Zautomatyzowany pomiar parametrów biometrycznych płodu (BiometryAssist™)
 • Badanie serca płodu, w tym dynamiki przepływu krwi (5D Heart Color™ )
 • Ocena ryzyka niepłodności przy użyciu danych objętościowych (5D Follicle™)
 • Oszacuj wagę płodu w celu sprawdzenia jego rozwoju (5D Limb Vol.™)
 • Funkcja do wyodrębniania linii środkowej i grubości endometrium (Uterine Contour 1)
 • Analiza wybranych zmian w piersi i wynik oceny piersi (S-Detect™ 1,3 for Breast)
 • Półautomatyczny pomiar funkcji skurczowo-rozkurczowej lewej i prawej komory – LV MPI oraz RV MPI (MPI+ 1)
 • Zwiększenie rozdzielczości kontrastowej dzięki dużej objętości pojedynczego skanu 3D (Slice A 1)
 • Uwidocznienie ukrytych struktur w obszarach znajdujących się w cieniu akustycznym (ShadowHDR™)
 • Filtr redukcji szumów poprawiający jakość obrazu 2D (ClearVision)
 • Zwiększanie wyrazistości rozmytych obszarów na obrazie (HQ-Vision™)
 • Obrazowanie objętościowe o wysokiej rozdzielczości (HDVI™)
 • Generowanie szczegółowego i realistycznego widoku struktur anatomicznych w trybie 3D (RealisticVue™ 1)
 • Wizualizacja struktur wewnętrznych i zewnętrznych dzięki renderowaniu objętościowemu (CrystalVue™ 1)
 • Technologia renderowania objętościowego do wizualizacji morfologii przepływu krwi (CrystalVue Flow™ 1)
 • Wizualizacja powolnego przepływu w strukturach mikronaczyniowych (MV-Flow™ )
 • Wyświetlanie przepływu krwi w naczyniach w trybie LumiFlow™
 • Badanie naczyń obwodowych w trybie kierunkowego Power Dopplera (S-Flow™)
Materiały do pobrania