Nasza oferta finansowania jest skierowana dla klientów prywatnych (gabinety czy kliniki specjalistyczne), jak również instytucjonalnych (szpitale publicznej służby zdrowia).
SPRZEDAŻ W RAMACH LEASINGU

Spłata przedmiotu leasingu odbywa się według harmonogramu finansowego przedstawionego przez wybrane towarzystwo leasingowe. Harmonogram określa terminy, wysokość opłat oraz warunki wykupu sprzętu.

SPRZEDAŻ W RAMACH POŻYCZKI

Spłata sprzętu odbywa się według harmonogramu finansowego. Harmonogram określa terminy i wysokość opłat — sprzęt będący przedmiotem finansowania jest własnością użytkownika.

PROGRAM MINIMUM FORMALNOŚCI

W celu skorzystania z jednej z wymienionych form finansowania wymagamy jedynie wypełnienia formularza oraz dostarczenia kopii n/w dokumentów: wpis do ewidencji lub KRS, NIP, REGON, prawo do wykonywania zawodu.